CÙ CHÍNH LAN Chat
phpMyChat v0.14.5

Hướng dẫn

Thông điệp sẽ bị xoá sau 24 giờ và tên người truy cập sẽ bị xoá sau 4 phút ...

Hiện thời đang có 0 người truy cập chương trình.

Đăng nhập
Tên truy cập :
Mật khẩu :
 
Quản lý Account

Đăng ký | Thay đổi lý lịch
 
Lựa chọn chat room ...
Phòng mặc định :
Phòng công cộng do người dùng tạo :
Bạn có thể tạo phòng Tên :


© 2000-2001 The phpHeaven Team

Cựu học sinh Cù Chính Lan