Hướng dẫn

Đăng nhập
Đăng ký
Thay đổi lý lịch
Tạo phòng chat
Gởi thông điệp
Tìm hiểu danh sách người tham gia chat
Rời khỏi phòng chat
Nhận biết ai đã tham gia chat

Điều chỉnh việc hiển thị thông điệp

Chức năng và lịnh:
    Lịnh Help
    Biểu tượng gương mặt
    Định dạnh Text
    Mời người khác tham gia phòng chat của bạn
    Thay đổi phòng chat
    Gởi thông điệp riêng
    Hành động
    Lọc bỏ thông điệp của 1 người nào đó
    Xem thông tin về 1 người nào đó
    Sao chép thông điệp về máy cá nhân

Các lịnh dành riêng cho người điều hành và Quản trị:
    Gởi thông báo
    Loại người nào đó ra khỏi phòng chat
    Cấp quyền điều hành cho người nào đóĐăng nhập:

Nếu bạn đã đăng ký, bạn chỉ cần gõ tên và mật khẩu rồi chọn phòng chát đã có hay tạo mới 1 phòng chat cho riêng mình. Bấm nút Chat để bắt đầu.

Nếu không, bạn phải đăng ký trước khi tham gia chat.

Lên đầu trang


Đăng ký:

Nếu bạn chưa đăng ký , bạn hãy bấm chuột vào mục "Đăng ký".

Trường hợp cần thay đổi các thông tin đăng ký, bạn có thể bấm chuột vào các link thích hợp.

Lên đầu trang


Tạo phòng chat:

Thành viên có thể tạo phòng chat công cộng hay riêng tư. Các phòng chat riêng chỉ cho phép người nào biết tên phòng truy cập vì các tên phòng chat riêng không được hiển thị cho ai biết ngoại trừ người tạo ra chúng.

Tên phòng chat không được có dấu phẩy hay dấu gạch chéo ngược (\).

Lên đầu trang


Gởi thông điệp:

Để gởi thông điệp vào phòng chat, bạn gõ văn bản vào ô nhập thông điệp rồi Enter hay bấm nút "Gởi". Mọi người sẽ đọc được thông điệp của bạn.

Bạn có thể chọn cách gõ hay chuyển đổi cách gõ tiếng Việt bằng phím tắt trong khi đang nhập thông điệp mà không làm gián đoạn việc nhập liệu.

Bạn có thể thay đổi màu cho thông điệp bằng cách chọn màu trong bảng màu kế bên ô nhập thông điệp.

Lên đầu trang


Tìm hiểu danh sách người tham gia chat:

    Có 2 cách để xác định danh sách người đang tham gia chat:
  1. Có 1 biểu tượng nhỏ tuỳ theo giới tính khai báo xuất hiện trước tên thành viên (bấm vào biểu tượng sẽ mở cửa sổ thông tin cá nhân của thành viên), Người không đăng ký sẽ không có biểu tượng này.
  2. Tên của người điều hành hay quản trị được in nghiêng.

Thí dụ, từ hình minh hoạ ta nhận thấy:
users list
  • Nicolas là người quản trị hay điều hành;

  • alien (không khai báo giới tính), Jezek2 và Caridad là thành viên;

  • lolo tham gia nhưng không đăng ký.

Lên đầu trang


Rời khỏi phòng chat:

Để thoát chương trình, đơn giản là bấm chuột vào mục "Thoát". Bạn cũng có thể thoát bằng cách gõ các lịnh dưới đây vào ô nhập thông điệp:
/exit
/bye
/quit
Lịnh 3 sẽ giúp bạn thoát sau khi hiển thị 1 thông điệp chỉ định. Thí dụ: /quit Tạm biệt!

sẽ gởi thông điệp "Tạm biệt!" vào cửa sổ chat rồi thoát.

Lên đầu trang


Nhận biết ai đã tham gia chat:

Bạn có thể bấm chuột vào link trong trang đầu tiên để xem danh sách. Nếu bạn đã vào phòng chat, bấm vào biểu tượng Users popup ở góc phải cửa sổ chat để xem danh sách.

Bấm chuột vào biểu tượng Beeps ở phía trên cửa sổ danh sách để cho phép phát tiếng Beep hay không khi có người vào/ra phòng chat.

Lên đầu trangĐiều chỉnh việc hiển thị thông điệp:

Có nhiều cách để thay đổi việc hiển thị trong khi chat. Bạn chỉ cần gõ các lịnh cần thiết vào ô nhập thông điệp rồi nhấn Enter.


Lên đầu trangChức năng và lịnh

Lịnh Help:

Trong khi đang chat, bạn có thể mở cửa sổ Help bằng cách bấm chuột vào biểu tượng ? ngay trước ô nhập thông điệp. Bạn cũng có thể gõ lịnh "/help" hay "/?" (không có dấu nháy kép) vào ô nhập thông điệp.

Lên đầu trangFatal error: Cannot instantiate non-existent class: db in /mnt/169/sda/6/2/nguyen.thang/forum/chat/lib/smilies.lib.php on line 6